Natuur en landschap

Ook de Waddenzee hoort bij Terschelling. Een kraamkamer voor vissen en andere zeedieren, tussenstation voor miljoenen vogels en broedgebied voor nog eens vele duizenden vogels. Niet voor niets is de Waddenzee in 2009 door UNESCO uitgeroepen tot Werelderfgoed. Behalve de Waddenzee zelf horen ook de kwelders van de Boschplaat en de uitgestrekte Noordsvaarder bij het Werelderfgoed. 

De Boschplaat 

Europees Natuurreservaat de Boschplaat, aan de oostkant van Terschelling, ieen bijzonder gebied. Met een breed strand vol grote groepen vogels en af en toe een zeehond, een uitgestrekt kweldergebied langs de Waddenzee  en in de zomer paarse vlaktes met lamsoor. Ook is hier het grootste natuurlijke bos van de Waddeneilanden ontstaan: de Berkenvallei. 

Jaarlijks broeden er duizenden vogels op de Boschplaat. Op de kwelders zijn grote meeuwenkolonies aanwezig en 200 broedparen van de lepelaar. Op het strand broeden strandplevieren en op de Koffieboonplaat zitten verschillende soorten sterns, waaronder de zeldzame dwergstern. In het voor- en najaar gebruiken honderdduizenden trekvogels het gebied om op te vetten tijdens de lange reis naar de broed- of overwinteringsgebieden. 

Informatie van Staatsbosbeheer 

Ten oosten van Oosterend ligt het buitendijkse cultuurland, de Grië. Delen van de graslandpercelen zijn omringd door elzensingels. Andere graslanden worden echter incidenteel door zeewater overspoeld en hebben een zoutminnende vegetatie. Op de Grië liggen vier eendenkooien, de Takkenkooi, de Jan Willemskooi, de Horrekooi en de Rimkeskooi. De Takkenkooi is aangelegd in de zeventiende eeuw, de overige drie in de negentiende eeuw. De vier kooien zijn apart bedijkt, om schade door zeewater te voorkomen. Oorspronkelijk waren de kooien alleen aan de noordzijde met bos beplant. Het zuiden van de kooi bleef onbeplant om eenden vanaf het wad de lokken. In de kooien werd vroeger vooral Smient, pijlstaarten Wintertaling gevangen. Tegenwoordig is alleen de Rimkeskooi nog in bedrijf. 

Op de Grië staat ook de Wierschuur, een schuur waarin vroeger het op de waddenzee gemaaide Groot zeegras werd gedroogd. Dit zeegras werd gebruikt als vulling van kussens en matrassen

Dertig kilometer aan uitgestrekte stranden liggen op je te wachten op Terschelling, waarvan sommigen er wel 500 meter breed zijn. Met zoveel ruimte is er vast en zeker een favoriete pek voor iedereen. Stop bij een van de vele uitstekende recreatiestranden en geniet van een ijsje of zelfs een complete maaltijd bij een van de strandpaviljoens. Of je kunt kiezen om van de stilte te genieten op een van de meer afgelegen stranden. Je kunt er uren langs de waterkant lopen zonder iemand tegen te komen.

 

Ook kun je een strandwandeling heel goed combineren met route door de duinen.

 

 

Bron: Wikipedia